AgroFilm 2018

34. ročník Agrofilmu

V dňoch 2. – 4. 10. 2018 sa triedy I. A, II. A, III. A SPŠP Nitra zúčastnili 34. ročníku medzinárodného filmového festivalu AGROFILM, ktorého ambasádorom bol olympionik Matej Tóth. Festival sa venoval agropotravinárskej problematike, pričom dôraz kládol na vedu, výskum a prax v oblasti poľnohospodárskej výroby, potravinárstva, výživy ľudí, ekológie či ochrany životného prostredia. Garantom podujatia bolo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a organizátorom bol Výskumný ústav živočíšnej výroby ako súčasť Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.

Počas festivalu si žiaci prezreli množstvo zaujímavých filmov v priestoroch kina nákupného centra Galéria Mlyny Nitra. V rámci potravinárstva boli zamerané napríklad na kvalitu potravín ako je mlieko či mäso prostredníctvom filmov Mlieko prémiovej kvality, Farmárske bravčové. Zo zahraničnej produkcie študentov oslovil napr. austrálsky film Barbecue, ktorý prezentoval výrobu chutného mäsa, pretože barbecue nie je iba grilovanie. Z domácej produkcie žiakov zaujal film Naša májová bryndza, ktorý priblížil výnimočné postavenie tohto mliečneho produktu v slovenskej strave a taktiež prezentoval, aké náročné je vyrobiť bryndzu v špičkovej kvalite. Keďže filmov bolo veľa a mali rozličné zameranie, každý žiak si medzi nimi našiel niečo, čo ho zaujalo a obohatilo.