Kostol Panny Márie v Nitre

Exkurzia v Kostole Navštívenia Panny Márie v Nitre

V piatok 12. októbra 2018 sa trieda II. A SPŠP Nitra zúčastnila exkurzie v Kostole Navštívenia Panny Márie v Nitre, ktorú viedol pán profesor  Bruník. V kostole, ktorý  sa nachádza na Farskej ulici v  Nitre žiakov sprevádzala rehoľná sestra Veronika, ktorá žiakom odpovedala na otázky týkajúce sa zasväteného života v kláštore a službe Bohu a ľuďom. Prostredníctvom jej výkladu sa žiaci dozvedeli fakty z histórie barokovej stavby, ale i zaujímavosti o tomto kostole. V sakristii žiaci videli bohoslužobné odevy kňazov a miništrantov, ktoré nosia pri sv. omši. Zároveň boli žiakom predstavené rôzne liturgické knihy a  predmety, ktoré sa používajú počas sv. omše. Počas exkurzie si žiaci prezreli i chórus, ktorému dominuje organ z roku 1800, ktorý prešiel viacerými rekonštrukciami. Organ má približne 2600 píšťal a je považovaný  za stredno-koncertný nástroj.  Exkurziu žiaci ukončili spoločnou modlitbou.