Mesto alebo vidiek

Mesto alebo vidiek?

 

Dňa 26. 10. 2018 sa žiaci III. A a IV. A Strednej priemyselnej školy potravinárskej v Nitre zúčastnili na prezentácii „Mesto alebo vidiek“, ktorá sa konala na Agroinštitúte v Nitre.

Odborné podujatie pozostávalo z viacerých aktivít ako boli prezentácie, diskusie, videá a tvorivé úlohy. Počas prednášok im odborníci poskytli množstvo informácií, ktoré žiakov utvrdili v tom, že Slovensko potrebuje aktívnych mladých ľudí podporujúcich život na vidieku. Prezentácie uvádzali dôvody, prečo v súčasnej dobe mladí ľudia odchádzajú vo veľkej miere bývať do mesta. Videá približovali pozitíva, prečo by sme mali zostať žiť na vidieku. Zároveň ukazovali, že činnosti typické pre dediny (napr. strihanie ovečiek, výroba syrových výrobkov) postupne zanikajú resp. ich vykonávajú už len starší občania. Následne na to žiaci pracovali v skupinách na „projektoch“,  ktoré riešili život, prácu a činnosti na dedine z rozličného uhľa pohľadu.

Z podujatia vyplynulo, že mladí ľudia si majú uvedomiť, že Slovensko má svoje zvyky a tradície, na ktoré máme byť hrdí. A je správne nájsť ľudí,  ktorí ich zachovajú do budúcnosti. Ukázali nám, že sa nemáme začo hanbiť, pretože Slovensko je krásna a jedinečná krajina.