Olympiáda EU

Olympiáda o Európskej únii

 

Dňa 23. 10. 2018 sa tím študentov z SPŠP Nitra zúčastnil Olympiády o Európskej únii, ktorú organizovala Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnava.  Partnerom tohtoročnej súťaže sa stala Informačná kancelária Európskeho parlamentu, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a europoslanci Jana Žitňanská, Monika Beňová a Ivan Štefanec. Našu školu v súťaži reprezentovali šikovné študentky Katarína Jančiová, Natália Šušorená, Angelika Švecová z triedy II. A . Táto vedomostná súťaž bola výchovno-vzdelávacou aktivitou zameranou na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii a zároveň vytvorila priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov.