Exkurzia 4.A.

EXKURZIA V POTRAVINÁRSKYCH PODNIKOCH

 

 

Maturanti zo IV. A SPŠP v Nitre sa dňa 29. 10. 2018 zúčastnili pod vedením PaedDr. Bolečkovej a  Ing. Hamadovej odbornej exkurzie, ktorá bolo zameraná na prehliadku potravinárskej výroby priamo v praxi. Žiaci počas jedného dňa navštívili 2 podniky na strednom Slovensku. Konkrétne to bol pivovar Steiger a mliekareň Koliba.

V pivovare Steiger, ktorý patrí k najstarším na území Slovenska (rok založenia 1473 rádom templárskych rytierov), varili prvé pivo jezuitskí mnísi. Po dnešnú dobu pivovar prešiel mnohými rekonštrukciami a viacerými majiteľmi, no všetky pivá sa tu stále vyrábajú klasickou technológiou. Tým sa produkcia líši od iných výrobcov. Samotný proces varenia surovín prebieha osobitne na každú stupňovitosť tak, aby sa neskôr pivo vyššej stupňovitosti neriedilo vodou na nižšiu. Dôležitou časťou výrobného procesu je kvasenie, ktoré je klasické, dvojfázové. Prvé kvasenie prebieha v klasických otvorených kadiach - spilkách a druhé takzvané ležanie, prebieha v pivnici v ležiackych tankoch. Počas exkurzie žiaci videli všetko,  čo sa týka výroby piva, od základných surovín až po finálne balenie. Že vyhnianske pivo má vynikajúce senzorické vlastnosti, žiaci zistili počas degustácie nealko piva či radlerov              v „krčmičke“.

Druhou zastávkou exkurzie bola hriňovská mliekareň KOLIBA, ktorá vznikla v roku 1993 ako súkromná spoločnosť spracúvajúca mlieko prevažne z Podpoľania. V súčasnosti sa Koliba sústreďuje na výrobu polotvrdých zrejúcich syrov, tradičného masla a sušených mliečnych produktov. Od roku 2015 spracováva spoločnosť srvátku na sušené produkty ako sú laktóza, sušený proteín WPC či sušený permeát.  Počas exkurzie žiaci videli priestory mliekarne, strojové zariadenie i samotné procesy výroby týchto produktov. Prehliadka podniku bola doplnená odborným výkladom na vysokej úrovni, ktorý žiakom sprostredkoval pán Július Hronček. Okrem samotnej výrobnej činnosti bol žiakom umožnený aj vstup do laboratória, kde sa dozvedeli základné informácie o vstupnej, prevádzkovej i výstupnej kontrole a zároveň mali možnosť zoznámiť sa s prístrojovým vybavením laboratórií.

Pri prehliadke obidvoch závodov žiaci videli, aké množstvo práce ľudí a strojov stojí za kvalitným slovenským pivom či syrom.