Slovenský deň

Dňa 25. 10. 2018 sa v Spoločenskej hale Spojenej školy uskutočnil už 2. ročník Slovenského dňa, ktorý sa realizoval pod vedením pani zástupkyne pre školský internát Mgr. Hudecovej. O bohatý kultúrny program v podobe ľudových piesní, tancov či hre na hudobné nástroje sa postarali šikovní žiaci ubytovaní na školskom internáte. Celým programom divákov sprevádzala Sofia Havettová. Prostredníctvom jarmoku žiaci prezentovali tradičné slovenské jedlá (liptovské syry, bryndzové halušky, makové šúľance, zabíjačkové mäsové výrobky či sladké koláče) i výrobky z tvorivej dielne, produkty tkáčstva, modranskej keramiky či tradičnej výšivky. Po ukončení kultúrneho programu bola tanečná zábava na ľudovú nôtu. Slovenský deň sa vydaril a už sa všetci tešíme na ďalší ročník.