Exkurzia Mochovce

Dňa 28. 11. 2018 sa časť žiakov I. A SPŠ potravinárskej (2. skupina) zúčastnila krátkej odbornej exkurzii, ktorá sa uskutočnila v jadrovej elektrárni na západnom Slovensku, konkrétne v informačnom centre Energoland v Mochovciach. Žiakom tu bola priblížená podstata výroby elektrickej energie v elektrárni, premena prírodných zdrojov na elektrinu, klady a zápory výroby elektriny z atómových palív. Prostredníctvom prehliadky Energolandu si žiaci rozšírili vedomosti z fyziky, chémie a ekológie.