SÚŤAŽ V PÍSANÍ NA POČÍTAČI

Dňa 4. júna 2019 sa uskutočnilo Školské kolo súťaže v písaní na PC,
do ktorého sa zapojili aj žiaci I. A SPŠP: Nikol Lauková, Rebeka
Trnavská a Dominik Valúška. V rýchlostnom desaťminútovom odpise
si mohli porovnať svoje zručnosti so žiakmi II. ročníka HA. Najlepšie
z nich obstál Dominik Valúška, ktorý obsadil 3. miesto z celkového
počtu 15 súťažiacich.
 
Ďakujeme za účasť a víťazovi srdečne blahoželáme.