Škola

Milí návštevníci, ponúkame Vám tu informácie z „našej kuchyne“.

Nájdete tu podrobnosti z histórie školy, oboznámime Vás s vedením našej školy, pracovníkmi, triedami, organizáciou školského roka, ubytovaním a stravovaním.