Venček 2018

Podvečer 20. 11. 2018 sa trieda I. A SPŠ potravinárskej v Nitre spolu s vybranými triedami hotelovej akadémie, športového gymnázia zúčastnila ukončenia tanečného kurzu v podobe slávnostného venčeka. Pripravili sa naň pod vedením Mgr. Juraja Ilečka. Pred rodičmi, učiteľmi a prítomnými hosťami zatancovali čardáš, viedenský waltz, salsu a cha-chu. V rámci všetkých žiakov sa Veronika Brenkusová a Jaroslav Otajovič umiestnili na krásnom 2. mieste. Srdečne im blahoželáme. Na záver si žiaci zatancovali aj s p. prof. triednou Mgr. Moravcovou.