Výsledky prijímacich skúšok

Výsledky z prijímacích skúšok z 13.05.2019 pondelok (1. kolo) a

16.05.2019 štvrtok (2. kolo) - dokument formátu pdf.

Celkové výsledky budú zverejnené v piatok 17.05.2019 o 14:00.

Zápis do I. ročníka na Strednú priemyselnú školu potravinársku  sa uskutoční

v pondelok 20.05.2019 a utorok 21. 05. 2019 od 8,00 do 17,00.

Výsledky