Otvorenie šk. roka 2019/2020

 

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

 organizačné zložky

 Stredná priemyselná škola potravinárska Nitra

 Hotelová akadémia Nitra

 Stredná športová škola Nitra

 Gymnázium Nitra

 

Organizácia školského roka 2019/2020

 Školský rok  sa  začína 1. septembra 2019  a  končí 31. augusta 2020.

 

Školské vyučovanie :

 

 • Školské vyučovanie v prvom polroku sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).

           Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí  31. januára 2020 (piatok).

 •  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok)

            a končí sa 30. júna 2020  (utorok).

Školské prázdniny:

 • Jesenné prázdniny sa začínajú v stredu 30. októbra 2019 a končia štvrtok  31. októbra 2019, vyučovanie sa začína pondelok  4. novembra 2019.
 • Vianočné prázdniny sa začínajú pondelok 23. decembra 2019 a končia sa utorok 7. januára 2020, vyučovanie sa začína  stredu  8. januára 2020.
 • Polročné prázdniny sú pondelok 3. februára 2020. Vyučovanie pokračuje  utorok  4. februára 2020. 
 • Jarné prázdniny trvajú týždeň, ich termín na územíNitrianskeho kraja je od 17. februára do 21. februára  2020. Vyučovanie pokračuje v pondelok 24. februára 2020
 • Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 9. apríla 2020  a končia sa v utorok  14. apríla 2020, vyučovanie sa začína v stredu 15. apríla 2020.
 • Letné prázdniny sa začínajú stredu 1. júla 2020 a končia sa pondelok 31. augusta 2020.

            Začiatok vyučovania po prázdninách je stredu  2. septembra 2020 .

Prijímacie pohovory : 

 ŠG  :

 talentové skúšky                marec 2020

 SPŠP, HA a SŠŠ a G          máj 2020

  

Maturitné skúšky : 

Mimoriadne skúšobné obdobie za školský rok 2018/2019:

Opravný termín EČ  a PFIČ MS pre školský rok 2018/2019.               3. – 5. sept. 2019

Opravný termín  PČOZ MS pre školský rok 2018/2019.                       10. sept.  2019

ÚFIČ MS v mimoriadnom termíne:                                           ŠG:   10.– 11. sept. 2019                                                                                                                                 

 Riadne skúšobné obdobie za školský rok 2019/2020:

 

EČ (externá časť) MS a PFIČ (písomná forma internej časti) MS sa uskutoční:

 a) slovenský jazyk a literatúra                                                17. marec 2020

 b) anglický, nemecký, francúzsky, ruský,

     španielsky, taliansky  jazyk                                                18. marec 2020

 c) matematika                                                                   19. marec 2020

 Náhradný termín EČ a PFIČ MS                                             31. marec - 3. apríl 2020

 PČOZ MS                                                                           marec – apríl 2020

 

Riadny termín ÚFIČ MS                                                   18. – 22. máj 2020

Opravný termín EČ  PFIČ MS pre školský rok 2019/2020             3.– 8. sept. 2020

 

 Klasifikačné porady :

 

 • prvý polrok   : SŠŠ a G:        28. január 2020 (utorok)

         SPŠP + HA:  29. január 2020 (streda)

 

 • druhý polrok :
 • 5. máj  2020 (utorok) maturitné ročníky  SPŠP, HA, SŠŠ a G 
 • 15.  jún 2020 (pondelok) druhé až štvrté ročníky HA
 • 15.  jún 2020 (pondelok) SPŠP  študijné odbory: - výživa a šport, výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín –  III. ročník
 • 25. jún 2020 (štvrtok) SŠŠ a G:  

            II. až VII. ročník osemročnej formy a I. až III. ročník štvorročnej formy a I. ročník päťročnej formy

 • 25. jún 2020 (štvrtok) SPŠP:  I. a II. ročník  HA:    I. ročník

 

 Nástup žiakov na odbornú prax :

 SPŠP:  16. - 29. júna 2020, vyučovanie  v  III. ročníku sa končí 15. júna 2020

 Odbory: výživa a šport, výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín III. ročník

 HA:     17. – 30. júna 2020, vyučovanie  v II. až  IV. ročníku sa končí 16. júna 2020

 Vydávanie vysvedčení:

 

 • Vysvedčenie za 1. polrok sa nevydáva,  žiakom sa 31. januára 2020 (piatok  ) vydajú výpisy z katalógu
 • Vysvedčenie za 2. polrok sa vydáva 30. júna 2020 (utorok) žiakom SPŠP,  HA, SŠŠ a G

 Divadelné predstavenie:

SPŠP, HA, SŠŠ a G :   marec 2020

 Vianočné akadémie :

 •  HA, SPŠP            -  18. december 2019
 • SŠŠ a G               -  19. december 2019

  Nitra, 19. august 2019

Mgr. Jaroslav Maček

riaditeľ školy