Deň otvorených dverí na SPŠP

  Dňa 03.12. v čase 14:30-17:00 bude rodičovské združenie konzultačnou formou.