Rada školy

Zloženie Rady školy pri Spojenej škole, Slančíkovej 2, Nitra v školskom roku 2018/2019

 

Mgr. Ľubica Bubáková                      zástupca pedagogických pracovníkov

PaedDr. Anton Čapistrák, PhD.          zástupca pedagogických pracovníkov          

Alena Helebrandtová                        zástupca nepedagogických pracovníkov

Ing. Ingrid Vagačová                                    zástupca rodičov HA                                    

PhDr. E. Gažíková, PhD.                                zástupca rodičov SPŠP

Peter Kubička                                                zástupca rodičov SŠŠ

Áron Vincze                                                   zástupca študentov

Ing. Juraj Buzinkai                                      menovaný zriaďovateľom

Ing. Peter Oremus, PhD.                             menovaný zriaďovateľom

Ing. Igor Urbánik, PhD.                               menovaný zriaďovateľom

PhDr. Štefan Bugár, PhD., MBA                    menovaný zriaďovateľom